• Trang chủ
  • Bồn nước
  • Thái dương năng
  • Máy lọc nước
  • Chậu rửa Inox
  • Vòi rửa
  • Bể Inox ngầm, treo
  • Máy bơm nước
  • Ảnh thực tế
Liên hệ với HOTLINE: 096 734 6068 để được giải đáp trực tiếp

Máy lọc nước Kangaroo loại bỏ Asen KG 106 (không tủ)
Giá NY: 4.090.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 3.890.000 đ
Giá KM tại TP HCM: lõi lọc
Bảo hành: 1 năm
 
 
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi lọc (không tủ)
Giá NY: 4.290.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 4.090.000 đ
Giá KM tại TP HCM: lõi lọc
Bảo hành: 1 năm
 
 
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi lọc (không tủ)
Giá NY: 4.590.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 4.390.000 đ
Giá KM tại TP HCM: lõi lọc
Bảo hành: 1 năm
 
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi loc -KG106 có tủ
Giá NY: 4.490.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 4.290.000 đ
Giá KM tại TP HCM: lõi lọc
Bảo hành: 1 năm
 
 
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi lọc có tủ
Giá NY: 4.690.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 4.490.000 đ
Giá KM tại TP HCM: lõi lọc
Bảo hành: 1 năm
 
 
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi lọc có tủ
Giá NY: 4.990.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 4.790.000 đ
Giá KM tại TP HCM: lõi lọc
Bảo hành: 1 năm
 
Máy lọc nước Kangaroo RO 5 lõi không tủ - KG102
Giá NY: 3.800.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 3.450.000 đ
Giá KM tại TP HCM: 3 lõi lọc, công lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy lọc nước Kangaroo RO 5 lõi lọc KG102 (tủ inox)
Giá NY: 4.300.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 4.050.000 đ
Giá KM tại TP HCM: 3 lõi lọc, công lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy lọc nước Kangaroo RO 6 lõi lọc KG103 không vỏ
Giá NY: 4.050.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 3.550.000 đ
Giá KM tại TP HCM: 3 lõi lọc, công lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy lọc nước Kangaroo RO 7 lõi lọc KG104 (không tủ)
Giá NY: 4.600.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 3.750.000 đ
Giá KM tại TP HCM: 3 lõi lọc, công lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy lọc nước Kangaroo RO 6 lõi lọc KG103 (tủ Inox)
Giá NY: 4.500.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 4.100.000 đ
Giá KM tại TP HCM: 3 lõi lọc, công lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy lọc nước Kangaroo RO 7 lõi lọc KG104 (Tủ inox)
Giá NY: 4.500.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 4.300.000 đ
Giá KM tại TP HCM: 3 lõi lọc, công lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy lọc nước Kangaroo RO 8 lõi lọc KG104UV không vỏ
Giá NY: 5.000.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 4.800.000 đ
Giá KM tại TP HCM: 3 lõi lọc, công lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy lọc nước Kangaroo RO 5 lõi lọc KG102 (Tủ inox)
Giá NY: 4.200.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 4.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy lọc nước Kangaroo RO KG200 (Công suất: 32 lít/giờ)
Giá NY: 14.000.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 13.300.000 đ
Giá KM tại TP HCM: 3 lõi lọc, công lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy lọc nước Kangaroo RO KG300 (Công suất: 50 lít/giờ)
Giá NY: 16.800.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 15.800.000 đ
Giá KM tại TP HCM: 3 lõi lọc, công lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy lọc nước Kangaroo RO KG400 (Công suất: 65 lít/giờ)
Giá NY: 18.300.000 đ
 
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Cây nước nóng, lạnh, ấm Kangaroo RO 3 chức năng AQ2681
Giá NY: 18.500.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 16.500.000 đ
Bảo hành: 36 tháng
 
Máy làm nóng lạnh nước uống KG 37N
Giá NY: 3.600.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 3.400.000 đ
Giá KM tại TP HCM: Vận chuyển, lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy làm nóng lạnh nước uống 33TN
Giá NY: 1.750.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 1.550.000 đ
Giá KM tại TP HCM: Vận chuyển, lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy làm nóng lạnh nước uống KG 32N
Giá NY: 2.100.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 2.050.000 đ
Giá KM tại TP HCM: Vận chuyển, lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy làm nóng lạng nước uống KG 39B
Giá NY: 3.800.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 3.650.000 đ
Giá KM tại TP HCM: Vận chuyển, lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy làm nóng lạnh nước uống KG 35N
Giá NY: 3.300.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 3.150.000 đ
Giá KM tại TP HCM: Vận chuyển, lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy làm nóng lạnh nước uống KG 38N
Giá NY: 3.000.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 2.850.000 đ
Giá KM tại TP HCM: Vận chuyển, lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy làm nóng lạnh nước uống KG 44
Giá NY: 4.200.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 3.950.000 đ
Giá KM tại TP HCM: Vận chuyển, lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy làm nóng lạnh nước uống KG 49
Giá NY: 5.800.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 5.600.000 đ
Giá KM tại TP HCM: Vận chuyển, lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy làm nóng lạnh nước uống KG 46
Giá NY: 4.350.000 đ
Giá KM tại Hà Nội: 4.050.000 đ
Giá KM tại TP HCM: Vận chuyển, lắp đặt
Bảo hành: 12 tháng
 

GỌI MUA HÀNG
(024) 3622.8129 (4 line)
(024) 3514.0327 (4 line)
(024) 3519.0056 (4 line)
Hotline 094 787 6622
Hotline 096 734 6068
cskhsonha@gmail.com
Google+